CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Biyernes, Oktubre 21, 2011

Panambitan (Tula/Bikol) Salin ni Ma. Lilia F. Realubit ng "PANAMBITAN" ni Myrna Prado

Bakit kaya dito sa mundong ibabaw
Marami sa tao'y sa salapi silaw?
Kaya kung isa kang kapus-kapalaran,
Wala kang pag-asang makyat sa lipunan.

Mga mahihirap lalong nasasadlak,
Mga mayayaman lalong umuunlad,
Maykapangyarihan, hindi sumusulyap,
Mga utang-na-loob mula sa mahihirap.

Kung may mga taong sadyang nadarapa,
Sa halip na tulungan, tinutulak pa nga;
Buong lakas silang dinudusta-dusta
Upang itong hapdi'y lalong managana.

Nasaan, Diyos Ko, ang sinasabi Mo
Tao'y pantay-pantay sa balat ng mundo?
Kaming mga api ngayo'y naririto
Dinggin Mo, Poon ko, panambitang ito.

1 (mga) komento:

Liza ayon kay ...

Teoryang Ginamit: Imahismo